Αξίζει να διαβάσεις

ΕΣΠΑ δύο νέα προγράμματα που αφορούν την ενίσχυση νέων επιχειρήσεων και νέων τουριστικών επιχειρήσεων

ΕΣΠΑ δύο νέα προγράμματα που αφορούν την ενίσχυση νέων επιχειρήσεων και νέων τουριστικών επιχειρήσεων

ΕΣΠΑ νέα προγράμματα για ενίσχυση νέων επιχειρήσεων.

Το ΕΣΠΑ ανακοίνωσε δύο πρόσφατα προγράμματα που στοχεύουν στην ενίσχυση νεοσύστατων επιχειρήσεων, καθώς και τουριστικών επιχειρήσεων.

Ένα από αυτά τα προγράμματα αποσκοπεί στην στήριξη της δημιουργίας και λειτουργίας νέων επιχειρήσεων στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η πρωτοβουλία αυτή αφορά την χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων που πρόκειται να υλοποιηθούν από νεοσύστατες επιχειρήσεις σε διάφορους τομείς, εκτός από τον λιανικό εμπορίο, την εστίαση και τον τουρισμό. Αυτές οι επιχειρήσεις πρόκειται να επενδύσουν δικούς τους πόρους στη δραστηριότητα που σκοπεύουν να ασκήσουν, με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Τα επενδυτικά σχέδια μπορούν να λάβουν επιχορήγηση μεταξύ 30.000€ και 400.000€, με ποσοστό χρηματοδότησης από 45% έως 60%.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ξεκινά τη Δευτέρα 18.12.2023, στις 15:00, και λήγει την Πέμπτη 29.02.2024, στις 15:00.

ΕΣΠΑ δύο νέα προγράμματα που αφορούν την ενίσχυση νέων επιχειρήσεων και νέων τουριστικών επιχειρήσεων

Δικαιούχοι
Υπό ίδρυση και νεοσύστατες Πολύ Μικρές, Μικρές, και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης.

–  ΕΣΠΑ νέα προγράμματα για ενίσχυση νέων επιχειρήσεων –

Υπάρχουν δύο κατηγορίες δικαιούχων:

Κατηγορία Α: Επιχειρήσεις υπό ίδρυση. Αυτές οι επιχειρήσεις θα δημιουργηθούν από την ημερομηνία έκδοσης της Προκήρυξης της Δράσης μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης και θα δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε κλάδους της οικονομίας που καλύπτονται από τις κατηγορίες ΚΑΔ που προβλέπονται στην πρόσκληση, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης.

Κατηγορία Β: Νεοσύστατες. Με τον όρο “νεοσύστατες” αναφερόμαστε σε επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει περίοδος 12 μηνών συνεχούς λειτουργίας (δηλαδή δεν έχουν περάσει 12 μήνες από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης καταχωρημένης στην ΑΑΔΕ) έως και την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.

Τι μπορούμε να αναλάβουμε για εσάς:

• Κατασκευή ιστοσελίδας, eshop, mobile εφαρμογών έως 10.000€

Δαπάνες Προβολής, Προώθησης & Δικτύωσης έως 10.000€
• Δαπάνες προβολής σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής / επαγγελματικής δικτύωσης
• Δαπάνες συμμετοχής ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις
• Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή
• Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού
• Σχεδιασμός λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας έως 20.000€

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων


Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων κωδικών δραστηριότητας (ΚΑΔ) του τουρισμού, ενθαρρύνοντας τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων που εκτός από την συμβολή τους στην αύξηση της δυναμικότητας της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας, θα προσφέρουν ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες και θα συμβάλλουν στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, καθώς και στην αύξηση της απασχόλησης.

Χρηματοδοτούνται επενδυτικά σχέδια από 80.000€ έως και 400.000€
Χρηματοδότηση από 45 – 60%

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Δευτέρα 18.12.2023 και ώρα 15:00
Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Πέμπτη 29.02.2024 και ώρα 15:00

Δικαιούχοι
Υπό ίδρυση και νεοσύστατες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, οι οποίες θα δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται στον τομέα του Τουρισμού.

Τι μπορούμε να αναλάβουμε για εσάς:

• Κατασκευή ιστοσελίδας, eshop, mobile εφαρμογών έως 10.000€

Δαπάνες Προβολής, Προώθησης & Δικτύωσης έως 10.000€
• Δαπάνες προβολής σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής / επαγγελματικής δικτύωσης
• Δαπάνες συμμετοχής ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις
• Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή
• Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού

Επισημαίνεται ότι τα επενδυτικά σχέδια με ΚΑΔ επένδυσης «Καταλύματα» (ΚΑΔ 55) του Τομέα του Τουρισμού θα πρέπει να ακολουθούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Ξενοδοχεία
Κατάταξη σε κατηγορία 4**** (τεσσάρων αστέρων) και άνω
Δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες και άνω

Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979

Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)

ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες
Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: Τρεις (3)
Σημειώνεται: Το σύνολο των καταλυμάτων αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων – τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών υποχρεωτικά θα πρέπει να ενσωματώνονται στο ίδιο Σήμα MHTE.

Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα
Κατάταξη σε κατηγορία 4 κλειδιά και άνω
Ελάχιστη δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες